FANDOM


Icon-gokaiger
This article is about a/an song in Kaizoku Sentai Gokaiger.


Zangyack Getter is a twist on the ending theme, Super Sentai Hero Getter. It was sung by Hirofumi Nojima, Gaku Shindo, Kikuko Inoue and Koji Ishii in character as Space Empire Zangyack villains Warz Gill, Barizorg, Insarn, and Damaras respectively.

Romanized Lyrics

Original Japanese lyrics Approximate translation into English

SUUPAA Sentai

Tobidase! Eien ni toki wo koe
Saikyou senshi ON PAREEDO!

(Waruzu Giru)
"SUUPAA Sentai wa mou takusanda!
Koyoi wa ZANGYAKKU NAITO!
Kono Waruzu Giru wo tataeru uta wo utau noda!
Barizougu!"

(Barizorg)
"Kaesu kotoba wa
'IESU, BOSU'
zettai fukujuu SAIBOUGU"

(Waruzu Giru)
"Yoshi yoshii~ zo~, sasugada naa
Tatamikakero yo Insaan!"

(Insaan)
"Ichi tasu ni~i wa ikutsu deshou?
Tonikaku papa ga erai hito"

(Waruzu Giru)
"Homete iru no ka Insaan?
Ma~a yoi tomeda
ike! Damarasu!"

(Damarasu)
"Yuiitsu no jiman wa nanahikari
atama ga panikku chou meiwaku
Wameku denka ni Gaman gaman
buka ni 'doushite?'
yattsu atari"

(Barizorg) "Utaitai?"
(Insaan) "Zettai"
(Damarasu) "Oboete mitai"
(3-people) "Ikuzo Zangyakku!"
(Waruzu Giru) "Re, RETTSU GOU!"

Ichiban kagayaku "wakusei" sagase
RETTSU GOU Paireetsu
(Waruzu Giru) "Za, Zangyakku!"

Motto motto madamada madamada
mite mitain da ippomae e

(4-people) "Uh ~, Zangyaku uchuu no teikoku"
GOU RETTSUGOU!
(4-people) "Zangya ~~~~ kku!"

(Waruzu Giru) "Kimatta!"
(Barizorg) "IESU, BOSU"

Super Sentai

Fly! Across all eternity
The ultimate warriors on parade!

(Warz Gill)
"Enough about Super Sentai!
Tonight is Zangyack Night!
And I, Warz Gill, will sing our praises!
Barizorg!"

(Barizorg)
"My response is
'Yes, Boss'
I'm the ultimate obedient cyborg"

(Warz Gill)
"Yes, yesss! That's the way!
Now shower me with questions, Insarn!"

(Insarn)
"How much is one plus two?
Good thing your dad is a powerful man."

(Warz Gill)
"You call that praise, Insarn?
Whatever, let's finish up!
Go, Damaras!"

(Damaras)
"His only pride is his parents.
It's incredibly bothersome when he panics.
I must tolerate his Highness's wailing.
If a subordinate asks, 'What's wrong?'
He loses his temper."

(Barizorg) "Shall we sing?"
(Insarn) "Absolutely"
(Damaras) "I want to remember."
(3-people) "Let's go, Zangyack!"
(Warz Gill) "L-LET'S GO!"

Searching for the brightest planet
Let's go pirates
(Warz Gill) "Z-Zangyack!"

I want to see more and more!
So let's take a step forward

"Oooh, the savage space empire
(Go let's go!)
Zangyaku!"

(Warz Gill) "We did it!"
(Barizorg) "Yes, Boss."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.