FANDOM


Icon-oo
This article is about a/an theme song in Power Rangers Operation Overdrive.


Romanized Lyrics

Original Polish lyrics Approximate translation into English

Go Rangers,
Go Rangers,
Go, go, go!

Go Rangers,
Go Rangers,
Go, go, go!

Power Rangers Operacja Overdrive,
Power Rangers Operacja Overdrive!

To piątka przyjaciół,
Są jak dłoni palce.
Przejdą przez piekło
By sie złączyć w walce.
Gdy tuż za nimi
Siły mroku szerzą zło,
To pięć kamieni
Da im wielką moc.

Odnaleźć muszą skarb,
Wrogów bić i pomoc nieść,
O planetę muszą dbać,
Bronić tak wielu miejsc.
W walce ze złem bojowy
Nieraz przeszli chrzest,
Power Rangers Overdrive
To najlepszy zespół jest.

Power Rangers Operacja Overdrive,
Power Rangers Operacja Overdrive!

Go Rangers,
Go Rangers,
Go, go, go!

Go Rangers,
Go Rangers,
Go, go, go!

Power Rangers Operation Overdrive,
Power Rangers Operation Overdrive!

This five friends
Are like hand fingers.
They would go through hell
To unite in the battle.
When behind them
The forces of darkness are spreading evil,
This five stones
Will give them a great power.

They must find the treasure,
Fight enemies and bring a help,
They must take care of the planet,
Defend so many places.
In the fight against evil they often
passed the baptism of fire,
Power Rangers Overdrive
Is the best team.

Power Rangers Operation Overdrive,
Power Rangers Operation Overdrive!

Trivia

External Links

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.