RangerWiki
Advertisement
RangerWiki
Icon-samurai.pngThis article is about a/an monster in Samurai Sentai Shinkenger.

"You called?!"
―Ootsumuji after being summoned by Dokoku Chimatsuri[src]

"Why you..."
―Ootsumuji reacting to the Five Sword Dance and his final words before his initial defeat.[src]

"Don't think you've won, Shinkengers!"
―Ootsumuji when he enlarged.[src]

"Hey!"
―Ootsumuji reacting to ShinkenOh powering up the Shinken Samurai Slash and his final words before his death.[src]

Ootsumuji (オオツムジ Ōtsumuji, 2) is armed with the Senpū Ōgamatō (旋風大鎌刀 Whirlwind Scythe Sword) and uses his hair to create gusts of wind to hit his opponents in his Shinkūtsumuji Muchi (真空つむじ鞭 Vacuum-Whirl Whip) attack.

History

Sent to terrorize humans by causing massive damage and gathering all humans in the area, Ootsumuji is the first Ayakashi to be slain by Samurai Gattai ShinkenOh.

Yokai Origins

According to folklore, the kamaitachi (窮奇) is a yokai with sharp, sickle-like claws that rides in gusts of wind. Ootsumuji appears to be the basis of this legend with his ability to cause destructive whirlwinds.

Personality

to be added

Powers and Abilities

Powers

to be added

Abilities

to be added

Weaknesses

to be added

Arsenal

to be added

Behind the Scenes

Portrayal

  • Ootsumuji is Daisuke Gōri's final toku role in the Super Sentai series before his death in 2010.

Design

His design is based on the kamaitachi and combines a centipede with whirlwinds and scythes. The centipede also has the head of a weasel in reference to the kamaitachi.

Concept Art

Etymology

  • His name is derived from ōki na tsumujikaze (大きなつむじ風 , giant whirlwind).

Notes

to be added

Appearances

to be added

See Also

External links

References

Icon-samurai.png Samurai Sentai Shinkenger
Rangers
Takeru Shiba - Ryunosuke Ikenami - Mako Shiraishi - Chiaki Tani - Kotoha Hanaori - Genta Umemori - Kaoru Shiba
Gear
ShodoPhone - Sushi Changer - Shinkenmaru - Sakanamaru - Inromaru - Kyoryumaru - Secret Disks - Rekka Daizantou - Water Arrow - Heaven Fan - Wood Spear - Land Slicer - Mougyu Bazooka
Allies
Hikoma Kusakabe - Kuroko - Richard Brown - Sakutaro Komatsu - Toshizo Tanba - Engine Sentai Go-Onger - Tensou Sentai Goseiger
Hikari Studio/Kamen Rider Decade
Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito - Yuusuke OnoderaIcon-crosswiki.png - Natsumi HikariIcon-crosswiki.png - Eijiro HikariIcon-crosswiki.png
Mecha and Robos
Origami
Shishi Origami - Ryuu Origami - Kame Origami - Kuma Origami - Saru Origami - Ebi Origami - Ika Origami - Daigoyou - Kabuto Origami - Kajiki Origami - Tora Origami - Ushi Origami - Kyoryu Origami
Robos
ShinkenOh - DaiKaiOh - DaiKai ShinkenOh - DaiTenku - Tenkuu ShinkenOh - Shinken DaiGoyou - MouGyuuDaiOh - SamuraiHaOh - Kyoryu Samurai HaOh
Gedoshu
Dokoku Chimatsuri - Dayu Usukawa - Shitari of the Bones - Juzo Fuwa - Akumaro Sujigarano
Kusare Gedoshu: Manpuku Aburame - Azemidoro
Ayakashi: Kagekamuro - Ootsumuji - Rokuroneri - Namiayashi - Yanasudare - Zuboshimeshi - Yamiororo - Hitomidama - Okakurage - Ushirobushi - Nakinakite - Hachouchin - Narisumashi - Marigomori - Isagitsune - Hyakuyappa - Oinogare - Utakasane - Chinomanako - Sasamatage - Urawadachi - Gozunagumo - Yumebakura - Abekonbe - Dokurobou - Kugutsukai - Happouzu - Futagawara - Homurakogi - Sogizarai - Mochibetori - Ikusazure - Sunasusuri - Tsubotoguro - Yomotsugari - Oborojime - Demebakuto - Madakodama
Nanashi Company - Susukodama - Nosakamata - Kirigami
ViewEdit
Advertisement