FANDOM


Icon-denjiman
This article is about a/an minor characters in Denshi Sentai Denziman.
Logo-denjiman

This page is a list of all the minor characters in Denshi Sentai Denziman.

Tatsuzo Midorikawa

Main article: Tatsuzo Midorikawa

Sachiko

Main article: Sachiko (Denziman)

Saburo Noda

Main article: Saburo Noda

Kurobe

Main article: Kurobe

Kaori Misaka

Yuichi Kazama

Miyako Kazama

Junko

Natsuko

Kyoko Nakagawa


Mika Fujimura

Professor Fujimura

Tsuyoshi Uematsu

Yuichi Asano

Yotaro Kaibara

Narumi Matsumoto

Naoya Matsumoto

Shigeru

Tokio

The Grim-Reaper Faction

Kenzo Kurooni

Tetsuo Wakamatsu

Yuri Yamashita

Reiko

Gou Koyuki

Main article: Gou Koyuki

Sanpei

Dellinger

Paul Izaki

Sabu, Matsu & Shirou

Mari Asakaze

Tenzan Asakaze

Mari

Sabu

Machiko Furukawa

Rousuke Togawa

Raita

Akimoto

Noriko Hayashi

Kumiko Kayama

Tatsuya Misaki

Tatsuji Misaki

Amada

Shuichi Hayakawa

Yuko Ariake

Mermaid Princess