RangerWiki
Advertisement
RangerWiki
Icon-samurai.pngThis article is about a/an set of monsters in Samurai Sentai Shinkenger.

Kirigami (切神 Cutting God) (28, 34, 40, 43) are giant monsters created by Akumaro Sujigarano from real kirigami he makes by using his claws to cut paper in the shape of a monster.

History

Akumaro and a black paper sheet containing the Kirigami

The Kirigami have two variatiations: Those with metal pincers for hands, and those with normal hands that wield swords. The first Kirigami the Shinkengers faced was destroyed by Secret Lantern Daigoyou, the second time by a combination of ShinkenOh, DaiKaiOh Minami and MouGyuuDaiOh, the third time by SamuraiHaOh and the final time by ShinkenOh and DaiKaiOh Hikashi. Akumaro's death ends the creation of Kirigami for good.

Personality

to be added

Powers and Abilities

Powers

  • Energy Blast: The Kirigami can fire a blue energy blast from its forehead.

Abilities

  • Expert Combatant: The first Kirigami was able to easily overpower Tenku ShinkenOh with ease.

Arsenal

to be added

Behind the Scenes

Portrayal

to be added

Design

Concept Art

Etymology

to be added

Notes

to be added

Appearances

to be added

See Also

References

Icon-samurai.png Samurai Sentai Shinkenger
Rangers
Takeru Shiba - Ryunosuke Ikenami - Mako Shiraishi - Chiaki Tani - Kotoha Hanaori - Genta Umemori - Kaoru Shiba
Gear
ShodoPhone - Sushi Changer - Shinkenmaru - Sakanamaru - Inromaru - Kyoryumaru - Secret Disks - Rekka Daizantou - Water Arrow - Heaven Fan - Wood Spear - Land Slicer - Mougyu Bazooka
Allies
Hikoma Kusakabe - Kuroko - Richard Brown - Sakutaro Komatsu - Toshizo Tanba - Engine Sentai Go-Onger - Tensou Sentai Goseiger
Hikari Studio/Kamen Rider Decade
Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito - Yuusuke OnoderaIcon-crosswiki.png - Natsumi HikariIcon-crosswiki.png - Eijiro HikariIcon-crosswiki.png
Mecha and Robos
Origami
Shishi Origami - Ryuu Origami - Kame Origami - Kuma Origami - Saru Origami - Ebi Origami - Ika Origami - Daigoyou - Kabuto Origami - Kajiki Origami - Tora Origami - Ushi Origami - Kyoryu Origami
Robos
ShinkenOh - DaiKaiOh - DaiKai ShinkenOh - DaiTenku - Tenkuu ShinkenOh - Shinken DaiGoyou - MouGyuuDaiOh - SamuraiHaOh - Kyoryu Samurai HaOh
Gedoshu
Dokoku Chimatsuri - Dayu Usukawa - Shitari of the Bones - Juzo Fuwa - Akumaro Sujigarano
Kusare Gedoshu: Manpuku Aburame - Azemidoro
Ayakashi: Kagekamuro - Ootsumuji - Rokuroneri - Namiayashi - Yanasudare - Zuboshimeshi - Yamiororo - Hitomidama - Okakurage - Ushirobushi - Nakinakite - Hachouchin - Narisumashi - Marigomori - Isagitsune - Hyakuyappa - Oinogare - Utakasane - Chinomanako - Sasamatage - Urawadachi - Gozunagumo - Yumebakura - Abekonbe - Dokurobou - Kugutsukai - Happouzu - Futagawara - Homurakogi - Sogizarai - Mochibetori - Ikusazure - Sunasusuri - Tsubotoguro - Yomotsugari - Oborojime - Demebakuto - Madakodama
Nanashi Company - Susukodama - Nosakamata - Kirigami
ViewEdit
Advertisement