FANDOM


Icon-prwf
This article is about a/an song in Hyakujuu Sentai Gaoranger.


"HOT! HOT! GaoMuscle!!" (HOT! HOT! ガオマッスル!! Hotto! Hotto! Gaomassuru!!) is the insert theme for GaoMuscle.

Credits

Akibaranger cover

"HOT! HOT! GaoMuscle" was used as the ending theme of episode 9 of Hikonin Sentai Akibaranger: Season Two.

Notable Uses

Romanized Lyrics

Original Japanese lyrics Approximate translation into English

HOTTO! UHOHOTTO! HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO!
Nobutoi ikizukai
DODO! ZUDODOT! DODOTSUTSU DOKODOKODOKODO!!
Arashi no doramurōru!
GUGU! TSUGUGUT! GUGUTSUGU GUGUGUGU!!
Moriagaru tetsu no kinniku
Atsuku tatakae Uū...
HOTTO! HOTTO! Gao Massuru!!

Mitsurin no kyodai na kemono
Gao Gorira unaru toki
Sasumajii pawaa no senshi
Gaomassuru umareru (Ō!)
Chikara wa (GAO MASSURU! DO ZA HASURĀ!)
Chikara de uchikudake!! (Yamanami yū suru HĀDO TAKKURRU!)

SHAH! SHAH! Tto furimawasu kusari
ZU-BA! Tto teki wo nueba ima da ikki ni!
Gō! Massuru Rariatto
Konamijin da KURASSHU AUTO!!

HOTTO! UHOHOTTO! HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO!
Chishio ga sawagi-dasu!
DODO! ZUDODOT!
DODOTSUTSU DOKODOKODOKODO!!
Kodou ga kasoku suru!
GUGU! TSUGUGUT! GUGUTSUGU GUGUGUGU!!
Furuitatsu katai munaita
Hoete tobitsuke...
HOTTO! HOTTO! Gao Massuru!!

Kizutsuita nakama no kiki e
Gao-Gorira hashiru toki
Ōinaru go-shoku no kyojin
Gao-Massuru sobieru (Ō!)
Inochi no (GAO MASSURU! DO ZA HASURĀ!)
Tsuyosa ga keta chigai!! (Manajiru & Shiyū wo kessuru!)

DA! DA! tto nagetsuketa bakudan
GA-GAN! to teki wo uteba saigo no saigo!
Neo Animaru Wepon
Todome wo sase BĀN AUTO!!

TADADA! TADA-TADA-TADA-DADAT!
Nani mo ka mo
TADADA! TADA-TADA-TADA-DADAT!
GASSHU! Tsubuse yo!

HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO! UHOHOTTO! HOTTO!
GAO MASSURU!
HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO! UHOHOTTO! HOTTO!
DO ZA HASURĀ!
HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO! UHOHOTTO! HOTTO!
ATAKKU!

Wan, tsū, surī, fō...

SHAH! SHAH! Tto furimawasu kusari
ZU-BA! Tto teki wo nueba ima da ikki ni!
GŌ! Massuru Rariatto
Konamijin da KURASSHU AUTO!!

DA! DA! tto nagetsuketa bakudan
GA-GAN! to teki wo uteba saigo no saigo!
Neo Animaru Wepon
Todome wo sase BĀN AUTO!!

HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO! UHOHOTTO! HOTTO!
HOTTO! HOTTO! UHOHOTTO!

HOT! WOO HOT! HOT! HOT! WOO HOT!!
Deep rumbling breaths!
BOOM BOOM! ZU-BANG! BOOM BOOM BANG BANG BADABADABADABA!!
A stormy drumroll!
FLEX! SQUEEZE! FLEX SQUEEZE FLEX FLEX FLEX FLEX!
Bulging iron muscles!
Fight intensely! Ooooh...
HOT! HOT! Gao Muscle
 
When the roar of the giant beast,
Gao Gorilla, is heard from the jungle
The fiercely powerful warrior
Gao Muscle is formed (Oh!)
It takes muscle (GAO MUSCLE! DO THE HUSTLE!)
To beat muscle (Rock the mountains with a HARD TACKLE!)

SWISH! SWISH! as the chain swings
KA-RUNCH! If the enemy is tangled, go for it!
GO! Muscle lariat
Smash them to pieces, CRUSH OUT!!

HOT! WOO HOT! HOT! HOT! WOO HOT!!
Hot blood churns!
BOOM BOOM! ZU-BANG! BOOM BOOM BANG BANG BADABADABADABA!!
The pulse rises!
FLEX! SQUEEZE! FLEX SQUEEZE FLEX FLEX FLEX FLEX!
Stirring within a strong chest
Roar and leap! Ooooh...
HOT! HOT! Gao Muscle

Whenever his friends are injured
GaGorilla comes to their aid
The five-colored giant
Gao Muscle towers above all (Oh!)
They can't compare (GAO MUSCLE! DO THE HUSTLE!)
To the power of life! (Open your eyes and seize victory!)

BA-BOOM! as the bombs land
BA-BANG! If the enemy's been hit, then it's over!
Finish it with the
Neo animal weapon, BURN OUT!

STOMP! STOMP-A-STOMP-A-STOMP!
Every last one...
STOMP! STOMP-A-STOMP-A-STOMP!
CRASH! Will be smashed!

HOT! HOT! WOO HOT! WOO HOT! HOT!
GAO MUSCLE!
HOT! HOT! WOO HOT! WOO HOT! HOT!
DO THE HUSTLE!
HOT! HOT! WOO HOT! WOO HOT! HOT!
ATTACK!

One, two, three, four...

SWISH! SWISH! as the chain swings
KA-RUNCH! If the enemy is tangled, go for it!
GO! Muscle lariat
Smash them to pieces, CRUSH OUT!!

BA-BOOM! as the bombs land
BA-BANG! If the enemy's been hit, then it's over!
Finish it with the
Neo animal weapon, BURN OUT!

HOT! HOT! WOO HOT! WOO HOT! HOT!
HOT! HOT! WOO HOT!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.