FANDOM


Icon-goranger
This article is about a/an song in Himitsu Sentai Gorenger.


Akai Chikara Akarenger (赤井チカラアカレンジャー Akai Chikara Sa Akarenjā, Red Power, Akaranger) is the theme of Tsuyoshi Kaijo (Akarenger).

Credits

Romanized Lyrics

Original Japanese lyrics Approximate translation into English

Akai chikara da Akarenjaa
Reddo Byuuto ni ikari wo komete
Moeru toushi no akai hi wa
Tatta hitori no niisan wo
Taoshita teki ni buchikamasu Aaa
Kaijou Tsuyoshi Akarenjaa Akarenjaa

Akai inazuma Akarenjaa
Shirubaa Shotto Hayauchi saete
Moeru toushi no akai hi wo
Niisan Mite kure Katakiuchi
Muragaru teki wo nagitaosu Aaa
Kaijou Tsuyoshi Akarenjaa Akarenjaa

Akai bakurai Akarenjaa
Reddo Jakku no arawaza kimete
Moeru toushi no akai hi wa
Midori no furusato Nihon wo
Mamoru ware-ra no hatajirushi Aaa
Kaijou Tsuyoshi Akarenjaa Akarenjaa


REPLACE WITH ENGLISH LYRICS

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.